क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 प्रेमशरण श्रेष्ठ महानिर्देशक सुचना प्रविधि विभाग 102
2 लोकराज शर्मा निर्देशक प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 104
3 तेज कुमार के.सी सूचना प्रविधि अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा 108
4 नारायण तिमिल्सिना सूचना प्रविधि अधिकृत पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 110
5 प्रेम प्रकाश शाही लेखा अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा (आर्थिक प्रशासन इकाई) 117
6 सुदर्शन गुरागाई कम्प्यूटर ईन्जिनियर विद्युतीय शासन शाखा 107
7 सन्तोष कुमार चौधरी शाखा अधिकृत प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 112
8 कमलराज पौडेल लेखापाल विद्युतीय शासन शाखा 117
9 दिपक कुमार झा कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 0
10 पार्वती थापा मगर कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 122
11 दुबेश श्रेष्ठ कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 116
12 सौरभ लम्साल कम्प्यूटर टेक्निसियन प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 103
13 प्रदिप राज भण्डरी नायव सुब्बा पि ए शाखा 0
14 पदमा जी.सी कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 114