क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 लक्ष्मी प्रसाद यादव महानिर्देशक सुचना प्रविधि विभाग 0
2 लोकराज शर्मा निर्देशक प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 104
3 रमेशराज सुवेदी निर्देशक पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 110
4 प्रेम प्रकाश शाही लेखा अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा (आर्थिक प्रशासन इकाई) 117
5 देवेन्द्र घिमिरे शाखा अधिकृत प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 113
6 सुदर्शन ढकाल कानुन अधिकृत प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 0
7 विनयकुमार सोनु कम्प्यूटर अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा 0
8 शोभा श्रेष्ठ कम्प्यूटर अधिकृत पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 111
9 अर्जुन पौडेल कम्प्यूटर ईन्जिनियर प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 114
10 सुदर्शन गुरागाई कम्प्यूटर ईन्जिनियर विद्युतीय शासन शाखा 107
11 कमलराज पौडेल लेखापाल विद्युतीय शासन शाखा 0
12 नारायण गौतम नायव सुब्बा प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 117
13 दिपक कुमार झा कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 0
14 पार्वती थापा मगर कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 0
15 दुबेश श्रेष्ठ कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 0
16 सौरभ लम्साल कम्प्यूटर टेक्निसियन प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 0
17 अजित महर्जन कम्प्यूटर टेक्निसियन हाल काजमा अन्य कार्यालयमा खटीई जानुभएको 0
18 पदमा जी.सी कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 0