क्र.स कर्मचारीको नाम/थर पद कार्यक्षेत्र ईमेल एक्स्टेन्सन
1 लक्ष्मी प्रसाद यादव महानिर्देशक सुचना प्रविधि विभाग 0
2 लोकराज शर्मा निर्देशक प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 104
3 रमेशराज सुवेदी निर्देशक पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 110
4 प्रेम प्रकाश शाही लेखा अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा (आर्थिक प्रशासन इकाई) 117
5 सुदर्शन ढकाल कानुन अधिकृत प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 109
6 विनयकुमार सोनु कम्प्यूटर अधिकृत विद्युतीय शासन शाखा 104
7 शोभा श्रेष्ठ कम्प्यूटर अधिकृत पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 111
8 अर्जुन पौडेल कम्प्यूटर ईन्जिनियर प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 114
9 सुदर्शन गुरागाई कम्प्यूटर ईन्जिनियर विद्युतीय शासन शाखा 107
10 सन्तोष कुमार चौधरी शाखा अधिकृत प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 112
11 कमलराज पौडेल लेखापाल विद्युतीय शासन शाखा 117
12 दिपक कुमार झा कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 0
13 पार्वती थापा मगर कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 122
14 दुबेश श्रेष्ठ कम्प्यूटर टेक्निसियन विद्युतीय शासन शाखा 116
15 सौरभ लम्साल कम्प्यूटर टेक्निसियन प्रमाणिकरण तथा साईबर फरेन्सिक शाखा 103
16 अजित महर्जन कम्प्यूटर टेक्निसियन हाल काजमा अन्य कार्यालयमा खटीई जानुभएको 0
17 पदमा जी.सी कम्प्यूटर टेक्निसियन पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सुरक्षण तथा नियमन शाखा 114