परिचय

यस सूचना प्रविधि विभागको तालिम अनुसन्धान र विकास शाखाको मुख्य उदेश्य भनेको  सूचना प्रविधि सम्बन्धि तालिम, क्षमता विकास साथै साइबर घटना तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि सरकारी निकाय, सर्वसाधारण र अन्य महत्वपुर्ण निकायहरुलाई नवीनतम सूचना प्रविधि र यसको सुरक्षा प्रणाली वारे जानकारी तथा ज्ञान प्रदान गर्नु  हो | यस विभागबाट प्रदान गरिने सूचना प्रविधि  सूचना प्रविधि सुरक्षा सम्बन्धि तालिममा निम्न  क्षेत्र / विषयहरू समाबेश गरिएका छन|

क्षेत्र / विषयहरू:

 • System and Network Administration
 • Cloud Computing 
 • Project Management
 • Information Security and Awareness
 • Database Administration
 • Cybercrime and Cyber Security Awareness
 • Ethical Hacking and Countermeasure
 • Information System Auditing
 • Website Design and Development
 • Virtualization

यस विभागद्वारा प्रदान गरिने सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित तालिमको लागि नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरूको निम्न  कर्मचारीहरु रहनेछन्।

१) निर्देशक

२) शाखा अधिकृत

३) कम्प्युटर अधिकृत / कम्प्यूटर इन्जिनीयर

४) कम्प्युटर अपरेटर

५) गैर राजस्व अधिकारी

पुनश्च: हरेक आर्थिक वर्षमा यस तालिम, अनुसन्धान र विकास शाखाद्वारा सूचना प्रविधि संग सम्बन्धित कर्मचारीको दक्षता बृद्दि गर्न  कम्तिमा १५ ओटा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गर्दछ |

 • जी- क्लाउड
  जी- क्लाउड

  जी- क्लाउड

  जी- क्लाउड

 • बिद्युतीय हाजिर
  बिद्युतीय हाजिर

  बिद्युतीय हाजिर

  यहाँ थिच्नुहोस

 • सुरक्षा अडिट
  सुरक्षा अडिट

  सुरक्षा अडिट

  सुरक्षा अडिट

 • IT Profiling
  IT Profiling

  IT Profiling

  वर्तमान परिदृश्यमा नेपाल सरकार अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुले हरेक आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू बनाउने गरेका छन् | यस्ता सफ्टवेयरहरु विभिन्न प्रकार र उदेश्यका हुने गरेका छन् | प्राय: जसो सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरू आउटसोर्स परामर्शमा

 • ई- भिलेज
  ई- भिलेज

  ई- भिलेज

  ई- भिलेज भन्नाले सूचना प्रविधिको पहुँच ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याई यसको मध्यमबाट सार्वजनिक सेवा (ई-सेवा), शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, स्थानीय विकास लगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्नु हो | सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरि शहर र ग्राम

 • डिजिटल कन्टेन्ट
  डिजिटल कन्टेन्ट

  डिजिटल कन्टेन्ट

  नेपालको दुर्गम क्षेत्रहरुमा दक्ष्य शिक्षकहरुको उपलब्धता कमै मात्र हुने भएकोले दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाबाट बंचित हुने अवस्था रहेको छ | सो समस्यालाई मध्यनजर गर्दा शहरी क्षेत्रका दक्ष्य तथा बिशेषज्ञ शिक्षकले शिक्षण गरेको शिक्षण श्रब्य दृश्य सामग्री

 • मोवाइल एप
  मोवाइल एप

  मोवाइल एप

  प्रविधिको विकास र प्रगतिले मानिसहरुलाई बढी ट्याबलेट, स्मार्ट फोन वा कुनै अन्य मोबाइल उपकरणमा झुकाएको छ। गत केहि वर्षमा मोबाइल अनुप्रयोग विकास एक उकालो उद्योग भएको छ।

 • GEA
  GEA

  GEA

  नेपाल सरकारको विद्युतीय शासनको अवाधारको लक्ष्य र उदेश्य प्राप्तिका लागि GEA कार्यन्वयन संरचना भएको र विध्युतीय शासनको लागि यो नै अन्तरास्ट्रिय अभ्यासका लागि सिफारिस गरिएको हुदा GEA ले हार्डवेयर प्रविधि, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकासको निर्देशक, सुचनाको स

 • तालिम
  तालिम

  तालिम

  सूचना प्रविधि विभागको प्रशिक्षण, अनुसन्धान र विकास शाखाको मुख्य उद्देश्य भनेको सरकार, सार्वजनिक र अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रका संगठनहरुसंग प्रशिक्षण र क्षमता निर्माण कार्यक्रम गर्नुको साथसाथै साइबर अपराध र साइबर सुरक्षा सम्बधि जागरूकता र तालिम प्रदान गर्नु र

 • ई-स्कुल
  ई-स्कुल

  ई-स्कुल

  ई-भिलेज एवं ई-स्कुल कार्यक्रमलाई सफ्टवयर को प्रयोग गरी व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनको लागि विभागवाट विकास गरिएको Web-based e-School and e-Village Management Information System Government Cloud मा Host भई सञ्चालनमा रहेको छ ।