क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075 २०७५ मंसिर २१ 157 के बि filetype
12 सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ २०७५ कार्तिक २६ 3092 के बि filetype
13 सरकारी क्लाउड दर्ता फारम २०७४ बैशाख ०१ 81 के बि filetype
14 सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२ २०७२ कार्तिक ०४ 379 के बि filetype
15 सूचना प्रविधि विधेएक २०७४ (मस्यौदा) २०७२ जेठ २० 879 के बि filetype
16 सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका २०७१ २०७१ फाल्गुण १० 539 के बि filetype
17 ई भिलेज सन्चालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधी २०७० बैशाख ३० 423 के बि filetype
18 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (अ‌‌ङ्ग्रेजी) २०६४ साउन २१ 591 के बि filetype
19 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (नेपाली) २०६४ साउन २१ 289 के बि filetype
20 विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ (अङ्ग्रेजी) २०६३ मंसिर २२ 151 के बि filetype