क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका, २०७८ २०७९ बैशाख १४ 258 के बि filetype
2 सरकारी कार्यालयको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ २०७८ भाद्र १६ 1497 के बि filetype
3 राष्ट्रिय ज्ञान पार्क(स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशका, 2076 २०७७ भाद्र २६ 656 के बि filetype
4 सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075 २०७५ मंसिर २१ 157 के बि filetype
5 सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ २०७५ कार्तिक २६ 3092 के बि filetype
6 सूचना प्रविधि विधेएक २०७४ (मस्यौदा) २०७२ जेठ २० 879 के बि filetype
7 सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका २०७१ २०७१ फाल्गुण १० 539 के बि filetype
8 ई भिलेज सन्चालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधी २०७० बैशाख ३० 423 के बि filetype