क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (अ‌‌ङ्ग्रेजी) २०६४ साउन २१ 591 के बि filetype
2 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (नेपाली) २०६४ साउन २१ 289 के बि filetype
3 विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ (अङ्ग्रेजी) २०६३ मंसिर २२ 151 के बि filetype
4 विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ (नेपाली) २०६३ मंसिर २२ 143 के बि filetype