क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति फाईल आकार फाईल प्रकार डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सरकारी निकायका मोवाइल एप्पहरुको मापदण्ड – 2075 २०७५ मंसिर २१ 157 के बि filetype
2 सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ २०७५ कार्तिक २६ 3092 के बि filetype
3 सरकारी क्लाउड दर्ता फारम २०७४ बैशाख ०१ 81 के बि filetype
4 सूचना तथा संचार प्रविधि नीति, २०७२ २०७२ कार्तिक ०४ 379 के बि filetype
5 सूचना प्रविधि विधेएक २०७४ (मस्यौदा) २०७२ जेठ २० 879 के बि filetype
6 सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा संचालन ) निर्देशिका २०७१ २०७१ फाल्गुण १० 539 के बि filetype
7 ई भिलेज सन्चालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधी २०७० बैशाख ३० 423 के बि filetype
8 सरकारी निकायको वेबसाईट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका , २०६८ २०६७ चैत्र ०१ 67 के बि filetype
9 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (अ‌‌ङ्ग्रेजी) २०६४ साउन २१ 591 के बि filetype
10 विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ (नेपाली) २०६४ साउन २१ 289 के बि filetype