IT Infrastructure

सूचना तथा संचार प्रविधिमा इन्टरनेटको प्रयोगले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रको बृद्दि तथा विकासमा बृहत सम्भावना बोकेको छ | विद्युतीय पूर्वाधार ज्ञानमा आधारित समाजको लागि महत्वपुर्ण मानिन्छ विद्युतीय पूर्वाधारले विभिन्न प्रविधिहरु जसमा इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड च्यानलहरु, कम्प्युटिंग पावर, ब्यान्डविड्थ सम्बन्धि प्रावधान, डाटा भण्डारण इत्यादि समावेश गर्दछ जुन उन्नत संसाधन प्रयोगको लागि उपयुक्त  हुनेछ सूचना र संचारको विकासलाई स्थिर राख्न विभिन्न प्रविधि र विश्वव्यापीकरणको चुनौतीहरूको सामना गर्न तथा  विश्वव्यापीकरणको चुनौतिहरू पूरा गर्न,गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न , अनुसन्धान र विकासलाई बढावा दिन, संचार इन्टरनेट र ब्रोडब्याण्ड टेक्नोलोजीमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न र सम्बद्ध नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न यसको निरन्तर आवश्यकता देखिन्छ।