तल प्रकाशित नीति/ ऎन/ नियमावली/ निर्देशिका/ कार्यविधिहरुको मस्यौदामा प्रतिक्रिया दिन feedback@doit.gov.np मा इमेल पठाउनु होला | सो इमेल पठाउदा मस्यौदाको नाम बिषयमा उल्लेख गर्नुहोला वा सम्बन्धित मस्यौदाको दाहिने पट्टि रहेको " सुझाब दिनुहोस " भन्ने लिंकमा गएर पनि सुझाव दिन सक्नु हुनेछ | 

क्र.स शिर्षक प्रकार सुझाब दिने अन्तिम मिति डाउनलोड गर्नुहोस् सुझाब
1 सूचना प्रविधि विधेएक २०७४ (मस्यौदा) ऐन तथा नियमावली २०७५ बैशाख १३ सुझाब दिनुहोस