सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
सूचना प्रविधि सम्बन्धि जनचेतना मूलक कार्यक्रम
Government Enterprise Architecture
Government Enterprise Architecture
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
Mobile Application(Nepal Gazette) Launching Program
COBIT 5 Training Program
COBIT 5 Training Program
रेडह्यट ओपनस्टेक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन तालिम
रेडह्यट ओपनस्टेक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन तालिम
Administering window server 2012 training
Administering window server 2012 training
सूचना प्रविधि एेनको मस्यौदा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम
सूचना प्रविधि एेनको मस्यौदा सम्बन्धि छलफल कार्यक्रम
ICT DAY 2019
ICT DAY 2019
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७६ को सन्दर्भमा मिति २०७६/०१/२० गते आयोजित Digital Nepal Framework सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस-२०७६ को सन्दर्भमा मिति २०७६/०१/२० गते आयोजित Digital Nepal Framework सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम
Ethical Hacking and Cyber Security विषयक ३ दिवसीय तालिम
Ethical Hacking and Cyber Security विषयक ३ दिवसीय तालिम
Ethical Hacking and Digital forensics विषयक ३ दिवसीय तालिम
Ethical Hacking and Digital forensics विषयक ३ दिवसीय तालिम
महानिर्देशक श्री प्रेमशरण श्रेष्ठ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम
महानिर्देशक श्री प्रेमशरण श्रेष्ठ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम
सूचना प्रविधि सम्वन्धी जनचेतना अभिबृद्धि
सूचना प्रविधि सम्वन्धी जनचेतना अभिबृद्धि