महानिर्देशक श्री प्रेमशरण श्रेष्ठ ज्यूको स्वागत कार्यक्रम